شما برای زنده ماندن به مشتری نیاز دارید!

شما برای زنده ماندن به مشتری نیاز دارید!

هدف تجارت چیست؟ شاید بی‌درنگ پاسخ دهید: به‌دست‌آوردن سود و پول! اما این پاسخ اشتباه است. هدف تجارت و کسب‌وکار، جلب و حفظ مشتری است. کسب‌وکاری موفق خواهد بود که بتواند مشتری خود را بیابد و آن‌ها را برای همیشه مشتری خود نگه دارد. چنین روشی موجب می‌شود نه‌تنها کسب‌وکار شما زنده بماند بلکه سودی سرشار نصیبتان می‌کند. مشتریان شما خون رگ تجارت شما هستند و با ازدست‌دادن هر مشتری، ذره‌ای از این خون حیات‌بخش را از دست خواهید داد و اگر کالبد تجارت شما خونی نداشته باشد، خواهد مرد.

نظرات بازدیدکنندگان