جک کنفیلد: پیش به سوی موفقیت

جک کنفیلد: پیش به سوی موفقیت

آیا می‌دانید هم‌اکنون، درست در همین لحظه، می‌توانید تصمیم بگیرید در انجام‌دادن کارهای سازنده و دلخواهتان به موفقیت برسید؟ آیا از این گفته‌ی من تعجب می‌کنید؟

اندیشه‌های شما درحقیقت به رفتارهایی منجر می‌شوند که موفقیت‌ها یا شکست‌های شما را رقم می‌زنند. به‌این‌ترتیب، اگر اندیشه‌های شما بر مبنای موفق‌شدن باشند، اگر زمانی ویژه را برای متمرکزشدن بر اندیشه‌هایی شکوفاکننده و موفقیت‌آفرین درنظر می‌گیرید، پس ابزار لازم را برای تقویت‌کردن خودتان در اختیار خواهید داشت.
وقتی زمان آن فرا می‌رسد كه کاری جدید و ارزشمند را بیازمایید، آیا به‌سرعت دست‌به‌کار می‌شوید و مطمئن هستید بی‌تردید در این زمینه به موفقیت می‌رسید؟ آیا چنین تصویری به‌راستی تصویری شوق‌انگیز نیست؟ اما درنهایت تأسف باید بگویم بسیاری از انسان‌ها در چنین موقعیت‌هایی مجبورند با زمزمه‌های منفی درونی خود مقابله کنند. گویا موجودی خیالی و منفی‌باف در درون هریک از ما وجود دارد. آیا با این موجود خیالی و منفی‌باف آشنایی دارید؟ شاید او را با نامی ویژه می‌شناسید. این موجود خیالی و منفی‌باف منتظر فرصتی می‌ماند تا خواست‌ها و آرزوهای ما را نابود کند، شادی ما را از بین ببرد و نقشه‌های ما را نقش بر آب کند… چنین فرصتی زمانی نصیب او می‌شود که خودمان اجازه می‌دهیم وارد عمل شود.
این منفی‌بافی اغلب چنان عادی و طبیعی به‌نظر می‌رسد که ما حتی اتفاق‌افتادن آن را تشخیص نمی‌دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را متوقف کنیم. به‌این‌ترتیب، وقتی به فعالیت ادامه می‌دهیم، اغلب به تردید دچار می‌شویم، احساس بی‌کفایتی را در وجودمان می‌پرورانیم و سستی و بی‌ارادگی را پیشه‌ی خود می‌کنیم. این ویژگی‌ها در اصل ما را برای شکست‌خوردن آماده می‌کنند یا دست‌کم مسیرمان را به سوی موفقیت بسیار دشوارتر و ناهموارتر می‌کنند. بدترین رویداد ممکن زمانی اتفاق می‌افتد که ما اجازه می‌دهیم موجود خیالی و منفی‌باف درونمان به معنای واقعی ما را از تلاش‌کردن برای دستیابی به اهداف ارزشمندمان بازدارد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود: چگونه می‌توانیم موجود خیالی و منفی‌باف درونمان را ساکت کنیم و دوستی شاد و مثبت‌اندیش را به‌جای آن قرار دهیم؟ چند شیوه برای دستیابی به این هدف وجود دارد.
در ابتدا باید موجود خیالی و منفی‌باف درونتان را به‌خوبی تشخیص دهید. این موجود به معنای ‌واقعی خلاقیت‌تان را سرکوب می‌کند، مانعی در مسیر موفقیت‌تان به‌وجود می‌آورد و پیشرفت‌تان را متوقف می‌کند. شما باید با دقت به صدای این موجود درونی گوش بسپارید و قبل از آن‌که تأثیرات آن در وجودتان ریشه بدواند، آن را متوقف کنید.

در اینجا چند راهکار سودمند پیشنهاد می‌شود:
1. نواری لاستیکی را به مدت یک‌ماه دور مچتان ببندید و هربار که موجود منفی‌باف درونتان شروع می‌كند به دلسردکردن شما، آن نوار لاستیکی را بکشید و سپس رهایش کنید تا تلنگری به شما وارد شود. من درباره‌ی یك نوع «یادآور» سخن می‌گویم. بی‌تردید ما ترجیح می‌دهیم هر روز، به‌جای تلنگرزدن به خودمان، به موجود منفی‌باف درونمان تلنگر بزنیم.
2. همواره با انسان‌هایی شاد و مثبت‌اندیش نشست‌وبرخاست کنید که اجازه نمی‌دهند موجود خیالی و منفی‌باف درونشان مانعی در مسیر دستیابی به موفقیتشان به‌وجود آورد. نخستین مزیت چنین کاری این است که برای شما بسیار دشوار خواهد بود همواره پیام‌هایی مثبت بشنوید اما خودتان پیامی مثبت به آن‌ها نیفزایید. به‌این‌ترتیب، شیوه‌هایی را جست‌وجو می‌کنید تا شما هم همچون انسان‌های پیرامونتان هرچه بیشتر مثبت‌اندیش شوید. مزیت دوم این است که هرچه بیشتر با اندیشه‌های مثبت رویارو شوید، این اندیشه‌ها برای شما واقعی‌تر می‌شوند و بیش از پیش همین اندیشه‌ها را به سوی خود جذب خواهید کرد.
3. زمان‌هایی را به‌یاد آورید که با موفقیت بر منفی‌بافی‌های درونتان غلبه کرده‌اید، و اجازه دهید این لحظه‌ها الگوی راهنمای شما باشند. این لحظه‌ها را در دفترچه یادداشت روزانه‌ی خود و در بخش رویدادهای موفقیت‌آمیز زندگی‌تان بنویسید. نوشتن سبب می‌شود احساسات، اندیشه‌ها و موقعیت‌های مربوط به آن رویداد را دوباره احساس کنید. به‌این‌ترتیب، جزییاتی بر شما آشکار می‌شود که در گذشته، وقتی بر تصویر کلی ماجرا متمرکز بودید، بر شما پوشیده بود. وقتی می‌دانید که می‌توانید با مشکلات مختلف زندگی‌تان رویارو شوید و بر موانع موجود در مسیرتان تسلط یابید، بی‌تردید اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفستان تقویت خواهد شد. به‌نظر می‌رسد آن موجود خیالی و منفی‌باف اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس قربانیانش را هدف می‌گیرد. از همین لحظه به بعد بکوشید قربانی نباشید بلکه پیروز این میدان باشید.
اکنون این سؤال مطرح است: آیا شما آماده‌اید در زمینه‌ی دستیابی به اهداف ارزشمندتان دست‌به‌کار شوید؟ بی‌تردید آماده‌اید! وقتی یاد بگیرید منفی‌بافی‌های درونتان را خاموش کنید، درحقیقت به ابزاری دسترسی یافته‌اید که در زندگی‌تان اهمیت بسیار دارد. آیا زمان آن فرا نرسیده است تا خودتان را چنان تقویت کنید که به همه‌ی اهداف ارزشمندتان برسید؟ همین‌طور است.

جک كنفیلد/ سیما فرجی

نظرات بازدیدکنندگان