درس اصلی زندگی که باید می آموختیم

درس اصلی زندگی که باید می آموختیم

توى محله ما در مشهد، یک دبستان پسرانه است. انتهاى كوچه. سر خيابان. ديروز پريروز كه مدرسه ها بالاخره باز شده بود، صداى بلندگوهايش تا خانه ما مى آمد. هياهويش همه كوچه را برداشته بود و من داشتم از پشت پنجره تماشا مى كردم. بچه ها خواب آلود سر صف ايستاده بودند و ناظم داشت از جلو نظام مى داد. بعد يكى آمد و نيم ساعتى قرآن خواند، و تمام كه شد مدير آمد و شروع كرد به نصيحت كردن، از همان حرف هايى كه گوش بچه ها از آن پر است و كلمه به كلمه اش را از برند. بعد هم يكى يكى فرستادندشان سر كلاس.

من نمى دانم توى كلاس هاشان چه خبر است ولى لابد رياضى و فيزيك و علوم مى خوانند. معارف اسلامى، ادبيات، هنر و ورزش و اين جور چيزها. همان درس هايى كه همه خوانده ايم. همان هايى كه بايد ياد مى گرفتيم، چيزهايى كه به درد معلومات عمومى مى خوردند و براى گرفتن هر مدركى لازم داشتيم.

داشتم حساب مى كردم، ديدم من تا الان چيزى نزدیک بيست و دو سه سال از عمرم را درس خوانده ام. دبستان تا دبيرستان و بعد هم ليسانس و فوق ليسانس و دكترا. كلى رياضى بلدم، كلى فرمول و عدد و رقم از برم و خيلى از مسائل مهندسى را مى توانم سه سوته حل كنم و حتى درس بدهم، ولى هنوز هم كه هنوز است درس اصلى را ياد نگرفته ام.

بعد از بيست و سه سال درس خواندن، مى دانم چطور زندگى ام را بچرخانم. چطور كار كنم، خانه بخرم، ماشين و بيمه و بليط هواپيما و لباس و وسايل زندگى ام را مهيا كنم. ولى هنوز اصل قضيه را ياد نگرفته ام.
هنوز آنقدرها كه بايد نمى دانم چطور از همه چيزهايى كه به دست آورده ام استفاده كنم، چطور بيشتر بيشتر شاد باشم و قانع بمانم.

راه و روش به دست آوردن ابزار شادى را ياد گرفته ام، ولى شاد بودن را نه.
چرخاندن زندگى را بلد شده ام ولى زندگى كردن را نه.
اين را توى مدرسه و كتاب و درس ياد نگرفتم.
اين كه هر چيزى به چه دردى مى خورد.
هر موضوعى براى چيست.

چقدر پول لازم دارم؟
خانه ام چقدر بايد بزرگ باشد؟
چند دست لباس بايد داشته باشم؟
چقدر سفر بروم؟
و چه چيزهايى دقيقا خوشحالم مى كنند؟
هيچ وقت ناظم و مدير و معلم اين ها را توى مدرسه برايمان نگفتند.
نصيحت نكردند. تدريس نكردند.
شايد خودشان هم بى خبر بودند، لابد كسى درس اصلى را به خودشان هم درس نداده بود و ياد نگرفته بودند كه هر چيزى دقيقا به چه دردى مى خورد تا بيشتر شاد باشند و قانع بمانند.
شايد اين درس را توى هيچ مدرسه اى درس نمى دهند.
چطور شاد باشیم؟
#على_معتمدى

نظرات بازدیدکنندگان