اصول موفقیت

  • پس شناختِ خویشتن به این معناست که آنچه را به‌راستي ارزشمند مي‌شماريد بشناسيد؛ آنچه به‌راستي برای‌تان مهم است. 

    24,900 تومان موجود
    بن هدیه: 1800 تومان
    بیشتر
    موجود