اصول یادگیری تجارت

  • در واقع، اقتصادها با روي آوردن به تجارت، سياست بازتري را دنبال مي‌كنند كه اجازه‌ي تبادل اطلاعات و انتقال و جذب دانش علمي و فني موجود در پيشروترين مرزهاي جهان را به آن‌ها مي‌دهد.

    78,900 تومان موجود
    بن هدیه: 8100 تومان
    بیشتر
    موجود