برادر ثروتمند خواهر ثروتمند

  • این کتاب ماجرای زندگی واقعی و الهام‌بخش رابرت کیوساکی و خواهرش امی کیوساکی است که مهر تأیید دوباره‌ای است بر باور شما به داشتن هدف و تلاش برای رسیدن به موفقیت.

    19,900 تومان موجود
    بن هدیه: 2100 تومان
    بیشتر
    موجود