بیست هزار آرزو

  • هنگام شانه کردن موهایم، رشته‌های نقره‌ای را لابه‌لای گیسوانم می‌بینم و آن‌ها را لمس می‌کنم. موهای نقره‌ای من، نشانه‌های راه پرفراز و نشیبی هستند که در زندگی پیمودم... 

    39,900 تومان موجود
    بن هدیه: 4100 تومان
    بیشتر
    موجود