معجزات قرن حاضر

  • وقتی به جای مصرف دارو برای پوشاندن دردها، به بدن خود گوش دهیم، به‌خوبی روش شفابخشی بیماری خود را تشخیص خواهیم داد. وقتی مسئولیت افکارمان را بپذیریم، کنترل سلامتی خود را باز می‌ستانیم.

    19,900 تومان موجود
    بن هدیه: 2000 تومان
    بیشتر
    موجود