کتاب آیا اسیر باورهایت هستی

  • این کتاب به شما نشان می‌دهد که چطور دانشمندی شخصی شوید، باورهای بنیادی‌تان را به‌طور عینی بسنجید. باورهای منفی‌تان را آگاهانه تغییر دهید و از زندان باورهایتان به سوی زندگی آزادتر و رضایت‌بخش‌تر پرواز دهید.

    11,900 تومان موجود
    بن هدیه: 1300 تومان
    بیشتر
    موجود