کتاب بعد دیگر وجود

  • کتاب دو بخش دارد. بخش اول، روش‌های برقراری ارتباط با بعد دیگر وجود و بخش دوم، نحوه‌ی کمک گرفتن از بعد دیگر وجود در زمینه‌های سلامتی، موفقیت شغلی، رشد و تحول شخصیت و ... را آموزش می‌دهد.

    59,900 تومان موجود
    بن هدیه: 6100 تومان
    بیشتر
    موجود