کتاب قطار سرعت به سوی ثروت

  • اگر می‌خواهید کارمندان مجانی استخدام کنید.اگر کالاهایتان در انبار انباشته شده و خاک می‌خورد. حتما این کتاب را بخرید؛ اما آن را نخوانید، بلکه بجوید و ببلعید. 

    45,900 تومان موجود
    بن هدیه: 4600 تومان
    بیشتر
    موجود