کتاب قله ها و دره ها

  • قله‌ها و دره‌ها، داستان مرد جوانی است که از زندگی در دره راضی و خوشحال نیست. او به ملاقات پیرمردی می‌رود که بر روی قله‌ای زندگی می‌کند و این ملاقات، زندگی و کار او را برای همیشه تغییر می‌دهد.

    26,900 تومان موجود
    بن هدیه: 2700 تومان
    بیشتر
    موجود