کتاب های مالکوم کوشنر

  • کتاب سخنرانی به زبان ساده به شما تقدیم می‌شود؛ با این امید که توانایی و مهارت و قدرت نفوذتان را در زمینه‌ی اصول سخنرانی افزایش دهد. شما با مهارت‌های نخستین سخنرانی آشنا می‌شوید.

    59,900 تومان موجود
    بن هدیه: 6100 تومان
    بیشتر
    موجود