کتاب 1001 راه به سوی رهبری

  • رهبری را چگونه تعریف می‌کنیم؟ انتظارات ما از رهبران روزگارمان چیست و آن‌ها چگونه جهان و زندگی ما را به‌سوی بهتر شدن تغییر می‌دهند؟

    19,900 تومان موجود
    بن هدیه: 2100 تومان
    بیشتر
    موجود