23 باور مخرب در ازدواج

  • 23 باوری كه در این کتاب مطرح شده است متداول‌ترین باور‌هایی هستند كه نویسنده در فرایند درمانی‌اش یافته‌است. خواندن این کتاب به شما کمک می‌کند باورهای خود درباره ازدواج را بشناسید و در صورت نیاز تغییرشان دهید. 

    25,900 تومان موجود
    بن هدیه: 2700 تومان
    بیشتر
    موجود